Rijn Vogelaar  / Fighting Negativity. How positivity can win the battle agaist negativity in our brain, our work and society as a whole. Superpromoter Academy, 2019. Paperback, 208 pp’s. ISBN 978 9082939965. Engelstalig. Adviesprijs $ 19,99. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Onze samenleving is doordrenkt van negativisme: de media brengen vooral slecht nieuws, het onderwijssysteem is gericht op het vermijden van onvoldoendes en werknemers krijgen vooral te horen wat ze niet goed doen. Het gevolg: een epidemie van burn-out, depressiviteit en intolerantie. Negativiteitsdenken heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Het creëert politieke onrust en zorgt voor een afname in solidariteit, creativiteit en welzijn.

Hoe zijn we in deze negativiteitswaan terecht gekomen? Want objectief gezien leven we in de meest veilige en welvarende periode in de menselijke geschiedenis. Hoe kan het dat we massaal verblind zijn? De oorzaak moet gezocht worden in de beperkingen van het menselijke denken. Mensen hebben van nature een alarmerend brein dat neigt naar kortetermijndenken, zelfoverschatting en met een gevoelige antenne voor gevaar. Historisch gezien was dit belangrijk om te overleven, maar in de moderne tijd zit dit ons steeds meer in de weg. Zeker nu de technologie voortraast en de consequenties van onze denkfouten steeds groter worden.

Rijn Vogelaar ging op zoek naar aanknopingspunten om het tij te keren. Die vond hij in de hersenwetenschappen, in psychologisch onderzoek en bij innovatieve bewegingen binnen de journalistiek, het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij laten zien dat het anders kan en wijzen de weg naar een meer constructieve samenleving. Iets waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren.

Over Rijn Vogelaar

Rijn VogelaarRijn Vogelaar is gespecialiseerd in klantrelaties, aanbevelingsgedrag en social networking. Hij studeerde sociale psychologie en psychologische methodenleer in Amsterdam (UvA) en Leeds. Hij is tegenwoordig veelgevraagd spreker en is oprichter van de Superpromoter Academy. Hij is de auteur van De Superpromoter en van De Enthousiasme Trilogie. De drie delen uit de trilogie zijn ook in het Engels verschenen: Flame, Flow en Flood.