Jan Bultsma / Focus op fusie in de non-profitsector. De chroVoorplat Focus op fusienische onderschatting van het fusieproces. Warden Press, 2015. Paperback, 128 pp’s. ISBN 978 94 92004 32 1. € 21,50.

Maar liefst zeven van de tien fusies leveren niet het gewenste resultaat op, zo blijkt uit onderzoek. Tussen droom en daad staan duidelijk vele praktische bezwaren – ook bij fusies. De winst van een fusie kan pas bij de eindstreep worden opgehaald: aan het eind van het fusieproces. De kwaliteit van dit proces bepaalt het rendement van de inspanningen. Onderschatting van het fusieproces is de belangrijkste oorzaak van tegenvallende resultaten.

Focus op fusie is ontstaan door ervaring met vele fusies. Het boek geeft een beeld van het verloop van fusies en wat daarbij komt kijken. Maar het biedt ook de vijf kernelementen om het verloop te beïnvloeden. Dit heet fusiemanagement. Het betekent vooral het vermijden van onnodige fouten.

Over Jan Bultsma

Portret Jan BultsmaJan Bultsma heeft vele fusies in de non-profitsector geleid dan wel begeleid. Verwondering over het soms merkwaardige verloop van fusieprocessen heeft hem aangezet tot het leren begrijpen en benutten van aanwezige dynamiek. De opgedane kennis en inzichten zijn in 2012 verwerkt in het boek Dynamiek doorzien.