Iedereen werk iedereen winstMark Hillen / Iedereen werk, iedereen winst. Hoe sociale firma’s een inclusieve economie creëren. Warden Press, 2014. Paperback, 120 pp’s. ISBN 978 94 92004 12 3. € 14,95. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Werk betekent veel: het is de basis van onze economie en onze welvaart. Werk en de werkomgeving bepalen voor een groot deel de kwaliteit van ons leven; een eigen inkomen, interessant werk, deel uitmaken van een team. Dat geldt zeker voor mensen met een arbeidsbeperking. De arbeidsparticipatie van deze groep is laag, gemiddeld iets meer dan een derde van deze mensen heeft betaald werk. Sociale firma’s bieden een oplossing voor dit sociaal-economisch probleem.

Sociale firma’s zijn bedrijven die zich specialiseren in het werken met mensen met een arbeidsbeperking; het is hun missie. Maar tegelijkertijd verkopen ze hun product of dienst op de vrije markt. Sociale firma’s moeten dus met een kwetsbaar personeelsbestand een marktconforme kwaliteit leveren voor een marktconforme prijs. Iedereen werk, iedereen winst laat zien wat een sociale firma is en toont de kracht ervan, de uitdagingen en het bijzondere businessmodel. Dit boek schetst de weg naar een gelijkwaardige arbeidsparticipatie, naar een inclusieve economie, en bespreekt de bijdrage die iedereen daaraan kan leveren: werkgevers, rijksoverheid en gemeentes.

Over Mark Hillen

Mark HillenMark Hillen was voorheen Managing Partner bij Accenture. Samen met Willemijn Verloop startte hij Social Enterprise NL, het platform voor sociale ondernemingen in Nederland.