Filia Kramp / Kringloop van Moed. Een pleidooi voor alledaags leiderschapWarden Press, 2019. Paperback, 128 pp’s. ISBN 978 94 92004 83 3. € 20,95. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Dit boek gaat over leiderschap in zorgorganisaties. Dat is iets anders dan management: Filia Kramp breekt in dit boek een lans voor een inclusief, alledaags, persoonlijk leiderschap, dat niet alleen voor een select gezelschap aan de top van de organisatie is weggelegd, maar voor iedere medewerker. Zij gaat daarvoor te rade bij Kringloop van Moed (Circle of Courage), een aloude, oorspronkelijk Inheems Noord-Amerikaanse filosofie.

Kringloop van Moed heeft als opvoedideaal dat mensen uitgroeien tot zelfstandige, zelfbewuste en moedige mensen, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun welbevinden en voor dat van hun gemeenschap. Dat sluit naadloos aan op de leiderschapsopvatting die Kramp hier presenteert. Zij roept de lezer op om het roer in zorgorganisaties om te gooien en de autonomie en het vakmanschap van de professional niet langer ondergeschikt te maken aan streefgetallen en KPI’s.

Kringloop van Moed is een optimistisch en strijdbaar boek, dat lezers geen stappenplan of blauwdruk biedt, maar wel inspiratie en stof tot nadenken. Het benadrukt dat iedereen in de zorg eigenaar moet worden van zijn eigen werk, zodat de kernwaarden van de zorg weer centraal kunnen komen te staan: heling, verbinding, omzien naar elkaar.

Over Filia Kramp

Filia Kramp houdt zich bezig met de ontwikkeling van de menskant van organisaties en met organisatie-governance. Met meer dan 25 jaar ervaring op directie- en bestuursniveau, voornamelijk in zorgorganisaties, is ze actief als coach (van individuen en teams) en bestuursadviseur.