Steven de Groot / Organisational Aesthetics. Developing Beautiful OrganisationsWarden Press, 2020. Paperback, 160 pp’s. ISBN 978 94 92004 96 3. Engelstalig. Adviesprijs € 29,99. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Organisaties zijn lang gedomineerd door de perspectieven van het Goede (kwaliteit) en het Ware (efficiency). Het perspectief van het Schone, een esthetische lens op organiseren, is veelal genegeerd of vergeten. Met het Schone wordt onder meer bedoeld de stimuli in organisaties die esthetische ervaringen veroorzaken als gevolg van de aanwezigheid of het toedichten van coherentie, herkenning, samenwerking, voltooiing en mysterie in organisaties. Met de veranderende functie van organisaties worden deze meer human centered, waarbij er ook ruimte komt voor de esthetische waarde van organisaties.

Op basis van (promotie)onderzoek in dertig organisaties zoals Rabobank, Randstad en Flevoziekenhuis, theorieën uit de esthetica en praktijkervaringen met design thinking in organisaties beschrijft Steven de Groot acht ontwerpprincipes voor de verhoging van de schoonheid in organisaties.

Het boek bevat twintig praktische interventies om organisaties mooier te maken waar organisatieadviseurs en managers direct mee aan de slag kunnen. In het slothoofdstuk voert De Groot elf organisaties en bedrijven op die een zekere esthetische waarde tonen. In de bijlagen is een scan opgenomen waarmee men de eigen organisatie op het Schone kan beoordelen.

Over Steven de Groot

Dr. Steven de Groot is lector Innovatief Ondernemen bij de Zuyd Hogeschool. Hij doet onderzoek naar organisatie-innovatie, strategie, digital business en design thinking & artistic interventions in organisaties.

Hij werkte eerder als consultant bij Triam Kennismangement en als organisatiewetenschapper bij het IVA Instituut voor beleidsonderzoek en advies (Universiteit van Tilburg) en het LandbouwEconomisch Instituut (WUR).

Hij schreef eerder onder andere de boeken Kennis in uitvoering, Presteren met professionals en Hun zien het verkeerd.