Strategie zoekt flowJan Bultsma en Leo van de Voort / Strategie zoekt flow! De dynamiek van een ongemakkelijke relatie. Warden Press, 2014. Paperback, 120 pp’s. ISBN 978 94 92004 14 7. € 20,95. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Strategie zoekt flow! biedt houvast voor bestuurders en managers van organisaties die zich verwonderen over het achterblijven van prestaties bij het beschikbare potentieel en die bereid zijn tot niet-vrijblijvende reflectie.

‘Dit boek biedt geen snelweg naar succes. Korte routes zijn namelijk altijd te gemakkelijk. De weg naar duurzaam succes kan alleen bewandeld worden, zo schrijven Leo en Jan, door ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien, tijd en aandacht te nemen voor reflectie, ruimte te laten voor een meervoudige werkelijkheid en hard en zacht aan elkaar te verbinden. Pas dan kan het energieverkwistende “gedoe” in bedrijven worden omgebogen tot het op een verantwoorde, integere en gepassioneerde wijze het beste halen uit jezelf, je team en de organisatie. Aanbevolen voor wie verder wil kijken dan de hectiek van het moment en de waan van de dag.’ – Twan van de Kerkhof, oprichter European Leadership Platform (ELP) en auteur van De reis van de leider.

Over Jan Bultsma en Leo van de Voort

Jan Bultsma en Leo van de VoortJan Bultsma (r) en Leo van de Voort (l) zijn werkzaam als organisatiedeskundigen bij ‘De Stroomversnelling’ (‘werkplaats voor organisatievraagstukken’). Zij richten zich op situaties waarin organisatieontwikkeling en strategische beleidsvorming elkaar raken en gaan daar op zoek naar wegen om talent, kasstroom en energie optimaal te laten renderen.

Uit de lezersrecensies op managementboek.nl:

Authenticiteit, integriteit en moed: drie karakteristieken van bezielend leiderschap (en de combinatie van hoop en moed als het beste psychologische tegengif voor angst en onzekerheid) krijgen ruim aandacht in een boek dat zeer bij de tijd is, diep graaft en de lat hoog legt, ongemak niet uit de weg gaat, toch goed leest en handvatten geeft voor nieuwe energie, bezieling en flow. Een verrijking voor de lezer, in zijn werk en daar buiten.
Anjo Roorda, Houten

Bultsma en Van de Voort leggen helder uit waar het aan schort: te weinig inspiratie, talent en capaciteiten onvoldoende benut, gebrek aan leiderschap, organisaties die consolideren in plaats van vernieuwen. De auteurs schetsen ook een oplossing, waarbij heldere strategische keuzes (die financieel goed zijn onderbouwd) leiden tot nieuwe energie.
Marcel Veenhuizen