Aart Bontekoning / The Power of Generations. How to keep aging organizations up to date. Warden Press, 2017. Paperback, 112 pp’s. ISBN 978 94 92004 51 2. Engelstalig. Adviesprijs € 24,95. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Tot na 2030 neemt de vergrijzing in Nederland en in andere westerse landen fors toe. Dit geldt voor veel sectoren. In ieder geval voor het onderwijs, de industrie, de landbouw en visserij, de zorg, de bouw, de energiesector, de zakelijke dienstverlening en bij de lokale en rijksoverheden.

De vergrijzing vergroot de kans dat jonge generaties met hun natuurlijke vernieuwingsdrang vastlopen in ingesleten verouderde routines waar de oudste generaties in lijken ‘gevangen’. Hierdoor lopen veel bedrijfsculturen een ongewenst verouderingsrisico.

De vergrijzing biedt anderzijds ook kansen; nog nooit was er zoveel vakkennis en ervaring op de werkvloer. Vanuit een generatieperspectief geeft Aart Bontekoning aan hoe vergrijzende organisaties ‘bij de tijd’ kunnen blijven. Het vergt inspanningen van alle generaties en een transformatie van ‘de jeugd heeft de toekomst’ naar: ‘de jeugdigheid in alle generaties vormt de toekomst’.

Dit verrassende boek biedt een antwoord op de vele vragen die er leven rond vergrijzing in organisaties.

Over Aart Bontekoning

Aart Bontekoning zag rond 1994 de eerste lichtingen van de Pragmatische Generatie (1970-1985) tegen cultuurmuren aanlopen. Hij ging onderzoeken wat er eigenlijk gebeurde en ging experimenteren met doorbraakinterventies. Dit mondde uit in promotieonderzoek, van 2000 tot 2007, naar de rol van generaties in de evolutie van sociale systemen, zoals organisaties. Het bedrijfsleven en de overheid heeft inmiddels veel belangstelling voor de uitkomsten.