E-boeken nog even te duur

Het leek er heel even op dat het btw-tarief voor e-boeken eindelijk omlaag kon. In Nederland moet hiervoor nu nog het hoge btw-tarief van 21% gerekend worden; voor ‘gewone’, gedrukte boeken geldt het lage tarief van 6%. Het Europees Parlement heeft er onlangs mee ingestemd dat ook voor e-boeken het lage tarief mag gelden; dat zou voor consumenten en voor uitgevers gunstig zijn, want e-boeken zullen dan in de webwinkel een stuk goedkoper kunnen worden aangeboden.

Helaas is dit voornemen, waar zo ongeveer alle betrokkenen tevreden mee waren, voorlopig weer gesneuveld in de Raad van ministers, waar Tsjechië als enige land tegen stemde. (Ik schrijf ‘voorlopig’, want dit is Europa, dus er is altijd een volgende ronde.) Unanimiteit is in dit gremium vereist, dus we moeten nog even het volle pond betalen. De reden? Volgens Boekblad was het een politiek gemotiveerd besluit: ‘Het land wil hiermee protesteren tegen een Franse blokkade tegen een proefproject ter bestrijding van btw-fraude waar de Tsjechen juist voor zijn.’ Bent u daar nog? Heel ironisch dat juist Tsjechië om zo’n bizarre reden dwarsligt; Kafka zou er wel raad mee weten.

Enfin, de gemiddelde consumentenprijs van e-boeken is sowieso al een tijdlang gestaag aan het dalen. Dus voor die prijs hoeft u het in veel gevallen toch al niet te laten. Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze anomalie in de prijszetting van e-boeken toch wordt opgeheven. En dan ben ik benieuwd of de ook al een tijdlang kwakkelende afzet van e-boeken weer substantieel gaat toenemen.