Lezen in Amerika

Wie denkt dat Amerikanen cultuurbarbaren zijn, moet zich eens achter de oren krabben. In een recent rapport stelt het gerenommeerde Pew Research Center dat een Amerikaan vorig jaar gemiddeld 12 boeken las, zo meldt Publisher’s Weekly. Dat aantal is de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven. Ter vergelijking: in Nederland, een van de koplopers in Europa, zijn dat er 15. Ik had, met al mijn vooroordelen, verwacht dat het verschil veel groter zou zijn. Net als in Nederland lezen Amerikanen gemiddeld meer boeken als ze vrouw zijn, blank, hoger opgeleid, en rijker.

Interessant is ook dat lezers nog steeds verreweg de voorkeur geven aan gedrukte boeken. Van alle ruim 1500 ondervraagde personen heeft 63% in 2015 minimaal één gedrukt boek gelezen, tegen 28% een e-boek. Slechts 8% deed dat op een e-reader, de rest van de e-boeklezers gebruikte een tablet of een smartphone. En slechts 6% van alle ondervraagden beschouwt zichzelf als een ‘e-only reader’: de overgrote meerderheid leest dus nog steeds (ook) van papier. Audioboeken doen het evenmin geweldig: slechts 14% van de ondervraagden las in 2015 via dit medium een boek, een marginale stijging ten opzichte van een paar jaar eerder.

We wisten het eigenlijk al op basis van verkoopaantallen de afgelopen jaren, maar ook lezersgedrag wijst het nu uit: e-boeken hebben, in elk geval voorlopig, in de Verenigde Staten een plafond bereikt. Ze maken momenteel ongeveer een kwart van de markt uit en dat aandeel zal vermoedelijk de komende tijd niet verder groeien. In Nederland zitten we nog lang niet aan dat percentage, maar ook bij ons stokt de groei, en ook bij ons merk je dat het gedrukte boek een bescheiden revival beleeft. Het papierloze paradijs dat tech-goeroes ons een aantal jaren geleden voorspiegelden, lijkt in elk geval nog ver weg. En dat is maar goed ook.