Filia Kramp / Schaduwnatie. Een essay over de onvolkomen dekolonisatie van Suriname. Warden Press, 2021. Paperback, 104 pp’s. ISBN 978 94 93202 06 1. € 12,50. Ook verkrijgbaar als e-boek.

Sinds 25 november 1975 is Suriname officieel een onafhankelijke democratische republiek, een zelfstandige natie. Maar anno 2021 functioneert het land op veel gebieden nog net als in de tijd van de Nederlandse kolonisatie en slavernij. Hoe komt dat? En hoe kunnen we dat veranderen?

Die vragen staan centraal in dit essay, dat gaat over de urgente noodzaak tot transformatie van een sinds eeuwen verwaarloosde samenleving tot een moderne, vitale maatschappij. Een maatschappij waarin de menselijke waardigheid en ecologische principes leidend zijn, in plaats van de kapitalistische moraal.

Bijzonder is dat de auteur de ‘postkoloniale’ ontwikkeling van Suriname met een pedagogische blik bekijkt. Een prominente rol in die pedagogische benadering is weggelegd voor de kernwaarden van de ‘Kringloop van Moed’, een Inheems Amerikaanse levensfilosofie die ook tot het cultureel erfgoed van Suriname gerekend moet worden. Dat erfgoed kan zo zijn rechtmatige plaats terugkrijgen in de ontwikkeling van Suriname. Onze voorouders bewaakten de kernwaarden van gezond samenleven voor ons; alleen door en met hen zijn wij Surinamers.

Over Filia Kramp

Filia KrampFilia Kramp houdt zich bezig met de ontwikkeling van de menskant van organisaties en met organisatie-governance. Met meer dan 25 jaar ervaring op directie- en bestuursniveau, voornamelijk in zorgorganisaties, is ze actief als coach (van individuen en teams) en bestuursadviseur. In 2019 publiceerde ze bij Warden Press Kringloop van moed.